Kost, miljöföroreningar och risk för typ 2-diabetes
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

I detta projekt vill vi undersöka hur kostmönster och långlivade miljöföroreningar påverkar risk för att utveckla typ 2-diabetes. Genom att koppla ihop kost, föroreningar och metabolomik som kan mäta tusentals metaboliter i blodet, kan vi få en mer detaljerad förståelse för hur kost bidrar till diabetesrisk. Vi tror att denna forskning kan leda till att vi i framtiden blir bättre på att identifiera relevanta riskfaktorer för typ 2-diabetes och därför kan designa mer effektiva förebyggande insatser för bättre folkhälsa.

Deltagare

Carl Brunius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Dr P Håkanssons Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10