Riskprediktion och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, en integrativ molekylärepidemiologisk approach
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl Brunius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

International Agency for Research on Cancer

Lyon, France

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10