Research to evaluate published studies on the beneficial effects of lower proprandial insulin on type 2 diabetes (Rye factor)
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Barilla

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31