Förbättring av sjukskrivningsprocesser
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Samarbetspartners

Centre for Healthcare Improvement (CHI)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/F...

Senast uppdaterat

2019-04-11