Ursprungs- och arbestämning av kött - en ny snabbmetod för att upptäcka matfusk
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31