Nutritional and sustainable Swedish protein crops (a part of SUPR-SWAP)
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Cecilia Mayer Labba (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Bertebos stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-02