CarbonBase - to produce and consume more climate friendly
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

CarbonCloud har genom sitt verktyg CarbonAte försett kockar och restauranggäster med klimatinformation om maten de tillagar och äter. Vi har sett att lärande om klimatavtrycket påverkar såväl hur konsumenten väljer att äta, som vad kockarna väljer att laga. CarbonCloud har också visat att det detta är en kommersiellt gångbar produkt. Denna typ av information efterfrågas också hos matproducenter. En avgörande begränsning är dock tillgång på tillförlitliga data av klimatavtrycket från olika livsmedelsprodukter till rimlig kostnad, samt ett verktyg som kan fungera som beslutsstöd. Grunden i projektet är att tillsammans med en innovativ matproducent, Oalty, ta fram ett besluts-, och kommunikationsstöd för mat till konsumenter och producenter. Med ett enkelt webinterface kommer producenter kunna arbeta interaktivt med sina produktionsprocesser och se hur olika produktionsbeslut påverkar klimatpåverkan från deras produkter. Resultatet kommer de sen kunna använda i marknadsföring gentemot sina kunder, konsumenterna. Modellen och data för att beräkna klimatavtrycket kommer att baseras på forskning från Chalmers. Den långsiktiga potential av projektet är stor, eftersom efterfrågan på data för klimatpåverkan ökar, samtidigt som det idag är en mycket stor ekonomisk kostnad för ett företag att ta fram sådan data. Då matproduktionssystem världen över bygger på samma principer är det okomplicerat att använda modellen för att ta fram klimatdata på produkter som produceras i andra världsdelar.

Deltagare

Stefan Wirsenius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

CarbonCloud AB

Gothenburg, Sweden

Oatly AB

Malmö, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-15