Efficient cell factory design for production of lignocellulosic biofuels
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

För en konkurrenskraftig produktion av biobränslen från lignocellulosa måste vi lyckas skräddarsy mikroorganismer som effektivt kan jäsa de två viktigaste sockerarterna glukos och xylos. Den primära eukaryota cellfabriken Saccharomyces cerevisiae kan inte naturligt jäsa xylos, och dagens gentekniker är inte tillräckliga för att skapa stammar som jäser xylos lika bra som glukos. Det här beror på att S. cerevisiae inte känner av extracellulär xylos och saknar effektiva xylos-transportörer. Målet med det här projektet är att förstå hur naturligt xylos-jäsandemmikroorganismer känner av extracellulär xylos, och överföra xylos-sensorn till S. cerevisiae för att optimera dess jäsningskapacitet. Kunskapen och teknikerna som genereras i projektet kommer flytta fram gränserna för vad vi kan göra med genteknik, och utgör en utmärkt plattform för att förbättra jäsningen också av andra talrika lignocellulosa-socker såsom cellobios och mer komplexa oligosackarider.

Deltagare

Cecilia Geijer (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-23