Cecilia Geijer

Docent vid Industriell bioteknik

Dr. Cecilia Geijer arbetar som forskarassistent vid avdelningen för industriell bioteknik. Hon har en doktorsexamen i mikrobiologi från Göteborgs universitet och är anställd på Chalmers sedan 2013. Förutom forskning och undervisning har Cecilia uppdrag som jämställdhetsrepresentant på institutionen för biologi och bioteknik och som senior strategisk rådgivare i ledningsgruppen för styrkeområdet Energi på Chalmers.

Cecilias forskning syftar till att kombinera grundläggande forskning och bioteknisk tillämpning för att utveckla hållbara bioproduktions-processer för energibärare, kemikalier och material. Mycket av hennes forskning kretsar kring identifiering, karakterisering och tillämpning av icke-konventionella jästarter med intressanta biotekniska egenskaper. Dessutom arbetar hon med att utveckla stammar av bagerijästen Saccharomyces cerevisiae till effektiva cellfabriker för konsoliderade bioprocesser.

Cecilia är examinator och föreläsare i kursen KBT016 Biokemi och bioteknik och föreläser också i kurserna KBT090 Industriell bioteknik och doktorandkursen Industriell bioteknik för lignocellulosabaserade processer. Hon är även examinator för kandidatstudentprojekt (BBTX11).

Källa: chalmers.se
Image of Cecilia Geijer

Visar 32 publikationer

2023

Split-marker-mediated genome editing improves homologous recombination frequency in the CTG clade yeast Candida intermedia

Kameshwara Venkata Ramana Peri, Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira, Adam Larsson et al
FEMS Yeast Research. Vol. 23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Yeasts Have Evolved Divergent Enzyme Strategies To Deconstruct and Metabolize Xylan

Jonas Ravn, Amanda Sörensen Ristinmaa, Tom Coleman et al
Microbiology spectrum. Vol. 11 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Cellulose- and xylan-degrading yeasts: Enzymes, applications and biotechnological potential

Katarína Šuchová, Csaba Fehér, Jonas Ravn et al
Biotechnology Advances. Vol. 59
Reviewartikel
2022

Data mining of Saccharomyces cerevisiae mutants engineered for increased tolerance towards inhibitors in lignocellulosic hydrolysates

Elena Cámara, Lisbeth Olsson, Jan Zrimec et al
Biotechnology Advances. Vol. 57
Reviewartikel
2022

Xylan-cellulose thin film platform for assessing xylanase activity

Jana B. Schaubeder, Jonas Ravn, Eliott Jean Quentin Orzan et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 294
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Unraveling the potential of non-conventional yeasts in biotechnology

Cecilia Geijer, R. Ledesma-Amaro, Elia Tomas-Pejo
FEMS Yeast Research. Vol. 22 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

CAZyme prediction in ascomycetous yeast genomes guides discovery of novel xylanolytic species with diverse capacities for hemicellulose hydrolysis

Jonas Ravn, Martin Engqvist, Johan Larsbrink et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 14 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Candida intermedia CBS 141442: A novel glucose/xylose co-fermenting isolate for lignocellulosic bioethanol production

A. D. Moreno, Elia Tomas-Pejo, Lisbeth Olsson et al
Energies. Vol. 13 (20)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Genomic and transcriptomic analysis of Candida intermedia reveals the genetic determinants for its xylose-converting capacity

Cecilia Geijer, Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira, David Moreno et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 13 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Evolutionary engineered Candida intermedia exhibits improved xylose utilization and robustness to lignocellulose-derived inhibitors and ethanol

David Moreno, Antonella Carbone, Rosita Pavone et al
Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 103 (3), p. 1405-1416
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Split-marker recombination for efficient targeted gene deletions in Candida intermedia

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira, David Moreno, Lisbeth Olsson et al
Övrigt konferensbidrag
2018

Genomic and transcriptomic analysis of Candida intermedia reveals important genes for xylose utilization

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira, Cecilia Geijer, Adam Larsson et al
Övrigt konferensbidrag
2017

Quantification of the Intracellular Life Time of Water Molecules to Measure Transport Rates of Human Aquaglyceroporins.

Madelene Palmgren, Malin Hernebring, Stefanie Eriksson et al
Journal of Membrane Biology. Vol. 250 (6), p. 629-639
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Complete genome sequences of the xylose-fermenting Candida intermedia strains CBS 141442 and PYCC 4715

David Moreno, Christian Tellgren-Roth, Lucile Soler et al
Genome Announcements. Vol. 5 (14), p. e0013817-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Increasing the tolerance of the non-conventional yeast Candida intermedia to ethanol and lignocellulose-derived inhibitors

David Moreno, Cecilia Geijer, Antonella Carbone et al
4th Symposium on Biotechnology Applied to Lignocelluloses
Poster (konferens)
2015

Effect of oxygen on the fermentation performance of Candida intermedia: a study case for lignocellulosic bioethanol production

David Moreno, Cecilia Geijer, Lisbeth Olsson
32nd International Specialized Symposium on Yeasts
Poster (konferens)
2015

An engineered Saccharomyces cerevisiae for cost-effective lignocellulosic bioethanol production: process performance and physiological insights

David Moreno, Elia Tomas-Pejo, Cecilia Geijer et al
37th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals
Poster (konferens)
2015

De novo genome sequencing of the yeast Candida intermedia

Cecilia Geijer, David Moreno, Lisbeth Olsson
32nd International Specialized Symposium on Yeasts
Poster (konferens)
2014

Characterization of a novel non-GMO yeast for future lignocellulosic bioethanol production

Cecilia Geijer, David Moreno, Elia Tomas-Pejo et al
ISSY31: 31ST International Specialised Symposium on Yeast
Övrigt konferensbidrag
2014

Evolutionary engineered strains of Saccharomyces cerevisiae for efficient lignocellulosic bioethanol production

Cecilia Geijer, Elia Tomas-Pejo, Nicklas Bonander et al
36th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals
Poster (konferens)
2014

Isolation and evolution of a novel non-saccharomyces xylose-fermenting strain for lignocellulosic bioethanol production

David Moreno, Cecilia Geijer, Elia Tomas-Pejo et al
ISSY31: 31ST International Specialised Symposium on Yeast
Övrigt konferensbidrag
2014

Yeast reveals unexpected roles and regulatory features of aquaporins and aquaglyceroporins.

Doryaneh Ahmadpour, Cecilia Geijer, Markus J. Tamás et al
Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. Vol. 1840 (5), p. 1482-1491
Reviewartikel
2013

Initiation of the transcriptional response to hyperosmotic shock correlates with the potential for volume recovery.

Cecilia Geijer, Dagmara Medrala Klein, Elzbieta Petelenz-Kurdziel et al
The FEBS journal. Vol. 280 (16), p. 3854-67
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Time course gene expression profiling of yeast spore germination reveals a network of transcription factors orchestrating the global response

Cecilia Geijer, Ivan Pirkov, Wanwipa Vongsangnak et al
BMC Genomics. Vol. 13 (1), p. artikel nr 554-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Osmoregulation at different stages of the yeast life cycle

Cecilia Geijer
Doktorsavhandling
2012

Yeast Aquaglyceroporins Use the Transmembrane Core to Restrict Glycerol Transport

Cecilia Geijer, Doryaneh Ahmadpour, Madelene Palmgren et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 287 (28), p. 23562-23570
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Saccharomyces cerevisiae Spore Germination

Cecilia Geijer, Daphna Joseph-Strauss, Gloria Simchen et al
Dormancy and Resistance in Harsh Environments, Topics in Current Genetics, Volume 21/2010; editors: Esther Lubzens, Joan Cerda and Melody Clark, p. 29-41
Kapitel i bok
2010

Functional analysis of the Ashbya gossypii Fps1 homolog

Cecilia Geijer, Karin Lindkvist-Petersson, Stefan Hohmann
FEBS Journal. Vol. 277 (Supplement 1), p. 207-
Poster (konferens)
2009

Investigating protein-protein interaction network of Fps1p glycerol channel

Sylwia Zoltowska, Cecilia Geijer, Madelene Palmgren et al
Abstract book of 19-24.07.2009 24th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology; Manchester, UK:
Poster (konferens)
2009

Crystal structure of a yeast aquaporin at 1.15 angstrom reveals a novel gating mechanism.

Gerhard Fischer, Urszula Kosinska-Eriksson, Camilo Aponte-Santamaría et al
PLoS Biology. Vol. 7 (6), p. e1000130-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Regulatory Mechanism of the Yeast Aquaporin AQY2 Expression Under Osmotic Condition.

Kentaro Furukawa, Frédéric Sidoux-Walter, Cecilia Geijer et al
Abstractbook of the 5th International Conference of Aquaporin, Japan July 2007
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 17 forskningsprojekt

2024–2027

Odd Chain Fatty Acid production - yeast strain engineering and process development

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden

2023–2025

Tailormade glucuronoxylan-yeast cell factory by CRISPR engineering för precision fermentation of xylan waste streams into valuable bio-products

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Jonas Ravn Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden

2023–2025

Xylos-sensorer för optimerade mikrobiella cellfabriker

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Hanna D H Alalam Industriell bioteknik
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

2022–2024

Resurseffektiv renovering med ett 3D-printat material från underutnyttjad biomassa

Malgorzata Zboinska Arkitekturens teori och metod
Tiina Nypelö Tiina Nypelö Group
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Yagmur Bektas Arkitekturens teori och metod
Energimyndigheten

2022–2024

Jäst - framtidens proteinkälla; steg 2

Marie Alminger Livsmedelsvetenskap
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Karin Larsson Livsmedelsvetenskap
Rikard Fristedt Livsmedelsvetenskap
Vinnova, Formas, Energimyndigheten

2022–2024

Adlerbertska forskningsstiftelsen 2022

Charlotte Wiberg Chalmers tekniska högskola
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Adlerbertska forskningsstiftelsen

2022–2022

Utveckling av cirkulär bioekonomi via nätverksbyggande mellan Chalmers och Brazilian Biorenewables National Laboratory

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Carl Johan Franzén Industriell bioteknik
Verena Siewers Systembiologi
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Formas

2021–2025

Upgrading of cellulose fibers into porous materials.Acronym: BreadCell

Tiina Nypelö Tillämpad kemi
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
João Heitor Colombelli Manfrão Netto Industriell bioteknik
Eliott Jean Quentin Orzan Tillämpad kemi
Susanne Ingmansson Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd
Europeiska kommissionen (EU)

3 publikationer finns
2020–

Yeast cell factories for advanced biofuels and microbial robustness, part 2

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Chalmers

2019–2021

Xylanolytiska enzymer i jäst

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Sara Casado López Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

2019–2020

Efficient cell factory design for production of lignocellulosic biofuels

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Chalmers

2018–2019

Industriell xylanolytisk jäst för produktion av lignocellulosa-etanol

Iván Francisco Ciklic Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Västra Götalandsregionen

2017–2020

CRISPR/Cas9 för framtidens lignocellulosa-jäst

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Venkat Rao Konasani Industriell bioteknik
ÅForsk
Formas
Energimyndigheten

2016–2017

Mot robust och effektiv xylosjäsning av lignocellulosa till etanol

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
David Moreno Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira Industriell bioteknik
Energimyndigheten

4 publikationer finns
2014–2015

Attraktiv icke-GMO-jäst för bioetanolindustrin

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
David Moreno Industriell bioteknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2012–2015

Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgörande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning!

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Maurizio Bettiga Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
David Moreno Industriell bioteknik
Lina Lindahl Industriell bioteknik
Nicklas Bonander Industriell bioteknik
Energimyndigheten
Taurus energy

Det kan finnas fler projekt där Cecilia Geijer medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.