Utveckling av effektiva xylosjäsande och syratoleranta jäststammar - ett avgörande steg mot kommersiell cellulosabaserad drivmedelstillverkning!
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Projekts syfte är att utveckla nya jäststammar, som är lämpliga för användning i bioetanolproduktion baserad på pentosrik (pentoser=femkolsocker) lignocellulosaråvara. Man eftersträvar att skapa sådana jästsvampar, som uppvisar effektiv xylosjäsande förmåga (högt utbyte och hög produktivitet) och är syratoleranta.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Maurizio Bettiga

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Nicklas Bonander

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Cecilia Geijer

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Lina Lindahl

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

David Moreno

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P35372-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Taurus energy

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03