Investigating protein-protein interaction network of Fps1p glycerol channel
Poster (konferens), 2009

Författare

Sylwia Zoltowska

Göteborgs universitet

Cecilia Geijer

Göteborgs universitet

Madelene Palmgren

Göteborgs universitet

Karin Lindkvist-Petersson

Göteborgs universitet

Abstract book of 19-24.07.2009 24th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology; Manchester, UK:

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10