CRISPR/Cas9 för framtidens lignocellulosa-jäst
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Ett framtida biobaserat samhälle bygger på att förnybara råvaror effektivt kan omvandlas till bränslen, kemikalier och material. För ekonomisk bärighet för lignocellulosa-baserad produktion av etanol krävs optimering av flera processteg. Det här projektet syftar till att utveckla en ny genetisk metod för att integrera och optimera två av processens flaskhalsar: nedbrytning och jäsning av biomassan. Den nya genetiska metoden används i detta projekt för att skapa jäststammar med förmågan att effektivt bryta ned cellulosa och samtidigt jäsa cellobios och xylos för att öka etanolutbytet och lönsamheten.

Deltagare

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Cecilia Geijer

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Venkat Rao Konasani

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Johan Larsbrink

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-01417
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

ÅForsk

Projekt-id: 17-498
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Energimyndigheten

Projekt-id: 44742-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16