Xylanolytiska enzymer i jäst
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Xylan är en underutnyttjad men rikligt förekommande del av växtbiomassa som vi behöver bli bättre på att omvandla industriellt till olika mervärdesprodukter. Mycket forskning har gjorts på xylan-nedbrytande enzymer från bakterier och svampar, medan det intressant nog är i stort sett okänt vilka enzymer olika jästarter använder för ändamålet. Vår hypotes är att en del jäster producerar xylan-nedbrytande enzymer med unika egenskaper (såsom nya sätt att bryta xylanets olika bindningar), som kan vara användbara i industrin. Projektets mål är därför att kartlägga vilka jästarter som kan bryta ner xylan, förstå vilka enzym de använder och i detalj visa hur de mest intressanta enzymerna fungerar. Projektet kommer att leda till identifiering av nya xylan-nedbrytande enzymer med potential att förbättra dagens industriella processer för framställning mat, textilier och pappersmassa, liksom framtidens bioraffinaderier där växtbiomassa omvandlas till bränslen och kemikalier.

Deltagare

Cecilia Geijer (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sara Casado López

vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Johan Larsbrink

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-13