Attraktiv icke-GMO-jäst för bioetanolindustrin
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

Syftet med projektet är att utveckla icke genmodifierade jäststammar som både jäser hexoser och pentoser för storskalig produktion av bioetanol från lignocellulosa-material. Projektet kommer att karaktärisera och vidareutveckla en ny jäst som nyligen upptäckts, för effektiv jäsning av pentosrik lignocellulosa. Projektet kommer att i detalj studera jästens förmåga att producera etanol under de förhållanden som krävs inom industrin, tolerera nedbrytningsprodukter som bildas under processen och som hämmar etanolproduktionen samt bryta ner och förjäsa sammansatta sockerarter vilket kan göra etanolproduktionen mer kostnadseffektiv.

Deltagare

Cecilia Geijer (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

David Moreno

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38779-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26