Mot robust och effektiv xylosjäsning av lignocellulosa till etanol
Forskningsprojekt, 2016 – 2017

Projektet syftar till att utforska en jästorganism, C. intermedia, med syftet att belysa alla de metabola och fysiologiska mekanismer som möjliggör att den snabbt kan tillgodogöra sig xylos för att sedan överföra dessa funktioner till Saccharomyces cerevisiae, en industriell beprövad jäst. Utvecklingen av industriell jäst för att omvandla både glukos och xylos effektivt kan bidra till att kostnadseffektivisera lignocellulosa-baserad etanolproduktion.

Deltagare

Cecilia Geijer (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

David Moreno

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Lisbeth Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-007020
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26