Beteende och värmebehov i bostäder
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Projektets syfte är att utveckla kunskapsläget rörande hur brukare påverkar värmebehoven när man utformar strategier för energibesparing. Projektet syftar till att hantera denna kunskapslucka med hjälp av Boverkets BETSI-databas, som innehåller uppgifter om byggnader och deras system, brukare liksom de boendes uppfattning om termisk komfort.Projektet bedöms kunna bidra med kunskap om hushållens drivkrafter, vanor och val för energi- och resurseffektivitet i den byggda miljön.

Deltagare

Despoina Teli (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Sarka Langer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Högskolan i Gävle

Gävle, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46850-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-19