Förstudie avseende ett nexus för livscykelanalys av elektromobilitet
Forskningsprojekt , 2019

Syftet med projektet är att tillgodose det kontinuerliga behov av guidning och utvärdering som finns inom området elektromobilitet sett till miljöpåverkan och resursanvändning. Här ingår både att löpande identifiera och formulera nya djupgående projekt för specifika delar, samt att även direkt adressera generella frågeställningar bland annat genom att göra synteser av resultat från andra pågående projekt. Ökad kunskap inom detta område är angeläget för den fortsatta utvecklingen av elektrifierade fordon.

Deltagare

Anders Nordelöf (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Rickard Arvidsson

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 016563
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-18