Mikroflödesteknik för radioanalys - fortsatta studier
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09