Förstudie: Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Nefeli Simopoulou

vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Havs- och vattenmyndigheten

Göteborg, Sweden

Havsmiljöinstitutet

Göteborg, Sweden

Linnéuniversitetet: Kalmar

Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14