Förstudie: Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Nefeli Simopoulou

Projektassistent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Havs- och vattenmyndigheten

Göteborg, Sweden

Havsmiljöinstitutet

Göteborg, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-20