Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Utvecklingen av nya infångningstekniker är viktiga för att i förlängningen kunna uppnå negativa utsläpp och därmed bidra till att nå de svenska klimatmålen.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-23