Offshore Väst
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

OffshoreVäst ägs av ett konsortium av engagerade företag, universitet, institut och myndigheter vilka bidrar med ekonomiska och andra insatser samtidigt som Västra Götalandsregionen bidrar med delfinansiering.

OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn. Genom samarbete vill vi bidra till nya innovationer, efterfrågad och spetsig forskning, samordning av testbäddar, demoanläggningar m.m.

OffshoreVästs satsning utgår från Västra Götaland men inkluderar också andra regioner i Sverige och knyter till sig starka strategiska internationella samarbeten inom såväl forskning som kommersialisering. Arbetet är inriktat mot Olja & gas, Havsbaserad vind, Havsenergi från vågor, strömmar och tidvatten och Marin bioenergi. Ett tvärgående arbete sker inom Offshore Academy i syfte att öka samarbetet mellan företag/forskning och utbildningsområdet.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Business Region Göteborg (BRG)

Göteborg, Sweden

Innovatum

Trollhättan, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

www.offshorevast.com

Senast uppdaterat

2020-03-16