Plattform för analys och modellering av framtida trafiksystem
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Fordonsindustrin står inför ett paradigmskifte till följd av den automatisering och elektrifiering av fordon som nu sker runt om i världen. Samtidigt pågår en attitydförändring bland resenärer där trenden visar på att allt fler kommer att prioritera tidseffektivitet och mobilitet över ägande.

Vidare så utgör transportsektorn en stor del av världens totala energiförbrukning och inget tyder på att transportbehovet kommer att minska framöver. För att både möta framtidens transportbehov och klimatutmaningar behövs såldes nya innovativa mobilitetslösningar, och en möjlighet att studera dessa i en övergripande simuleringsmiljö.

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-17