Framtidens motor - effektiv och ren med variabla ventiler
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Projektet avser att undersöka ett förbränningsmotorkoncept som utnyttjar ett fullt variabelt ventilsystem. Vid tester och simuleringar så kommer diesel och metan användas. Olika metoder för en optimal kontroll av motorn kommer utvecklas och demonstreras. Målen för dieselmotorkonceptet är 6% lägre bränsleförbrukning jämfört med nuvarande produktionsmotor. Målet för metanmotorkonceptet är 45% topp verkningsgrad samt en bränsleförbrukning klart bättre än nuvarande produktionsmotorer.

Deltagare

Lucien Koopmans (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Freevalve AB

Ängelholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 47119-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26