Industriellt Vatten
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Syfte och mål: Vårt mål är att tillhandahålla lösningar eller alternativ för att uppnå fullständig återcirkulation eller upparbetning av industriellt vatten, samt genomförande av processer som kan garantera en minimal förbrukning av kemikalier och energi samt avfallsminskning. Förväntade effekter och resultat: Workshoppar med industriparterna kommer organiseras för att identifiera de industriella processer som projektet ska fokusera på. Dessa processer kommer studeras för att bestämma tillgängliga kemikaliefria vattenreningsmetoder, analysmetoder och övervakningssystem. Denna information kommer att ge en värdefull bedömning av problematiken, hur kan den nås och vilka lösningar som kan genomföras. Den kommer också ge information till nya industripartner kring hur ett steg 2-projekt kan byggas upp. Upplägg och genomförande: Två fysiska projektmöten kommer hållas, liksom besök hos projektföretag för fallstudierna. Följande mål måste uppfyllas för en framgångsrik fortsättning i steg 2: Identifiering av systemgränser i industriella processer (teknologier, tekniska lösningar och förutsättningar för in-line övervakning), state-of-the-art inom teknologi och system för rengöring och kontroll av vattenprocessvätskor.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-00954
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-18