Förstudie av effektsamband för klimatanpassning inom transportsektorn
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Projekt-id: Dnr2018/0501-7.2
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-22