Implementation of Melcor for severe accident research at Chalmers
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Emma López-Alonso Conty

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Projekt-id: SSM2019-712-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-25