Reaktionsmekanism och hastighetsbestämmande steg i elektrokemiska legeringar för kvicksilverrening av vatten
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Kvicksilver i vatten och vattendrag utgör ett omfattande miljöproblem som påverkar hälsan för tiotals miljoner människor världen över. Även i Sverige är kvicksilverföroreningar ett allvarligt problem, och kvicksilverinnehållet i fisk i majoriteten av våra sjöar överstiger gränsvärdet. Inom industri där kvicksilver används, samt för återvinning och sanering, finns ett stort behov av nya och bättre metoder att rena vatten från kvicksilver. I detta projekt kommer vi, med hjälp av experiment och detaljerade beräkningar att bestämma reaktionsmekanismen och det hastighetsbestämmande steget i en ny och mycket lovande teknik för rening av vatten från kvicksilver. Den nya metoden har hög effektivitet och kan fånga upp mer än 99% av kvicksilver i en vattenlösning, är selektiv, har låg energiförbrukning, är återanvändningsbar och skapar en förenklad hantering av sekundärt avfall. Genom att studera reaktionerna som tekniken bygger på kommer projektet att möjliggöra en storskalig användning av tekniken, vilket kommer att minska utsläpp från industri, ge ökade möjligheter för sanering samt säkerställande av rent dricksvatten.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-01190
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-12