Hållbara, lättare och underhållsfria brobalkar för stärkt svensk infrastruktur
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Syfte och mål: Projektet ska utveckla och verifiera ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar i rostfritt stål med innovativt utformade korrugerade liv för att ersätta konventionella balkar i samverkansbroar. De korrugerade liven ger stora besparingar i material- och produktionskostnader. Extra viktbesparing fås genom användning av höghållfast rostfritt stål för balkarna, vilket också minskar underhållskostnaderna. Målet är att uppnå minst 20% minskning av material och vikt. Hela livscykelkostnaden för en bro byggd på det här viset kommer att minska med minst 20%. Förväntade effekter och resultat: Korrugeringen ger betydligt färre avstyvningar på balken, det ger stora besparingar i både produktiontid och materialåtgång. Den tunnare livplåten leder till ytterligare material- och viktbesparing, liksom till mindre energikrävande och snabbare svetsning med mindre värmetillförsel, restspänningar och deformationer. Sammantaget ger det besparing i kostnad och miljöbelastning. Fler positiva effekter är att balkarna kan designas för ökad stabilitet, bärförmåga och utmattningslivslängd. Duplext rostfritt stål ger förutom tunnare liv också underhållsfria balkar. Upplägg och genomförande: Det treåriga projektet delas upp i flera arbetspaket: teknisk kravspecifikation, design, produktion av provbalkar för verifiering och numerisk modellering, dokumentation av de tekniska processerna, kunskapsspridning och rapportering. Deltagarna är beställare, brokonsulter, materialtillverkare, svets- och brotillverkare, och branschorganisation med stort kontaktnät. Ett sådant brett konsortium gör att forsknings- och utvecklingsarbetet reflekterar verkliga behov, och ger också förutsättningar för att resultaten snabbt kan implementeras i framtida broprojekt.

Deltagare

Mohammad al-Emrani (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Swerim AB

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31