Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter ur ett energisystemperspektiv
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Selma Brynolf (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Maria Grahn

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Chalmers Industriteknik (CIT)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-06