Explicita metoder för tidsdiskretisering av stokastiska vågekvationer
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

David Cohen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03