Explicita metoder för tidsdiskretisering av stokastiska vågekvationer
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

David Cohen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2013-04562
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03