Utveckling och test av ett kvotpliktssystem med fokus på effektreduktion (Casablanca)
Forskningsprojekt , 2019

Projektet ska genom ett marknadstest, geografiskt avgränsat till Göteborg, undersöka hur ett kvotpliktsystem, med fokus på effektreduktion, bör utformas och praktiseras. Det långsiktiga målet är att skapa erfarenheter och kunskap för eventuellt framtida nationellt marknadsbaserat styrmedel. Fokus kommer att ligga på lokala åtgärder som bidrar till att minska kapacitetsproblem och emissioner under så kallade topplastperioder, något som kan bli allt mer angeläget i det framtida energisystemet.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Sustainable Innovation

Stockholm, Sweden

Svenska Naturskyddsföreningen

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Projektnr43650-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Svenska Naturskyddsföreningen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Göteborg Energi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-24