Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder för elektrifiering av industriella processer i Västsvenska Kemi- och Materialklustrets processindustrier
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: 2033-4.3.2
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-03