Halter av VOC i nybyggda och nyrenoverade lokaler - en förstudie
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Angela Sasic Kalagasidis (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Akademiska Hus

Göteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Wästbygg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13607
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-07