Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol. Kol-, klimat- och kostnadseffektivitet (K3)
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Suncarbon Ab

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P48363-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-07