Forskning om proteinskifte
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ann-Sofie Sandberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond

Projekt-id: Bidragnr2819
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-11