LIMEX, Innovativ membranextraktion av Litium från uttjänta Litium-jon batterier
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

LIMEX -projektet syftar till att skapa en ny hållbar återvinningsprocess i industriell skala för återvinning av litium och andra metaller från laddningsbara litiumjonbatterier (LIBs). Målet är att utveckla en process som baseras på membranteknik för att skapa en kompakt återvinningsenhet med få rörliga delar. Den kemiska processen designas så att man undviker avfall och reducerar olycksrisker som brand, läckage eller andra skadliga konsekvenser av processen.

Det förväntas att nya kemiska reagenser utvecklas för återvinning av litium, vilka kan användas både för återvinning och i analytisk verksamhet. Med en bra återvinningsprocess för litiumjonbatterier reduceras avfallsmängden, samtidigt som återanvändning av litium och andra värdefulla metaller kan öka. Behovet av nya litiumgruvor minskas vilket främjar miljövärden eftersom gruvdrift ofta har en negativ miljöpåverkan.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03432
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09