Metoder för skalbara och hållbara datacenter nätverk
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Huvudmålet för denna ansökan är att utforska revolutionerande lösningar för nätverk i datacenter så att de blir mycket skalbara och miljömässigt uthålliga, genom att tillhandahålla kopplingar för kommunikation inom och mellan rackar i datacenter och även koppling till Internet. Vårt mål är att utveckla heloptiska arkitekturer med största potential att ge lösningar för nästa generation av nätverk för datacenter med hög kapacitet och energieffektivitet, vilket för första gången kommer att förverkligas genom integrering av två optiska nätverksteknologier: massutsändning med urval och elastisk spektrumallokering. Tre specifika uppgifter är: 1) Optiska kopplingar ovanpå en rack, baserat på massutsändning med urval att erbjuda multicast, 2) Elastisk optisk omkoppling av centralt nätverk med stöd för dynamisk spektrumallokering för stor flexibilitet, 3) Helhetslösningar med integrering av det som utvecklas i 1) och 2) för att uppnå en optimerad lösning som effektivt hanterar den ständigt ökande trafiken i datacenter nätverk. Sverige är ett utmärkt val för datacenter plats och under en lång tid har fotonik varit en strategisk industri i Sverige. Projektets resultat ska användas av svensk industri inom fotonik och datacenter för att förbättra deras långsiktiga konkurrenskraft. Dessutom vill vi skapa en attraktiv miljö för duktiga kvinnliga studenter och forskare som arbetar i projektet och därmed ytterligare förbättra jämställdheten inom detta forskningsområde.

Deltagare

Jiajia Chen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Optiska nätverk

Rui Lin

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Optiska nätverk

Lena Wosinska

Forskningsprofessor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Optiska nätverk

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: IB13-0011
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-01