4S Stragies and standards for Smart Swedish Industry
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektet 4S - Strategies and Standards for Smart Swedish Industry - har som övergripande mål att stärka Sveriges position som ett ledande land inom Smart industri. Detta genom att jobba med standardisering. Projektet har delsyften; dels att länka samman resultat från svenska utvecklingsprojekt för industrins digitalisering, främst inom de strategiska innovationsprogrammen PiiA och Produktion2030, med det internationella standardiseringsarbete som pågår inom ISO och IEC, och dels att ge relevanta utvecklingsprojekt guidning samt ekonomiskt stöd.

Förväntat resultat är att flera personer som är med i utvecklingsprojekt även kommer att engagera sig inom standardiseringsfrågor. Effekten kommer att bli att Sverige, på den internationella arenan, kommer att synas och höras mer inom området Smart Industri.

Deltagare

Åsa Fasth Berglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Blue Institute

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Prod2030

Stockholm, Sweden

SEK Svensk Elstandard

Kista, Sweden

SIS Statens Institutionsstyrelse

Stockholm, Sweden

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Västerås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04502
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-04