Effekter av Hydrometallurgiska och Pyrometallurgiska processparametrar för lakning
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Leion (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 2

Finansiering

Magnus Bergvalls Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-16