Framtidsbeständig stadsförnyelse med barnperspektivet i fokus: Digital interaktiv design stöd för att skapa hållbara och hälsosamma stadsdelar
Forskningsprojekt , 2020

Städer har en stor potential att implementera hållbarhetsmål relaterade till klimatåtgärder, jämlikhet, hälsa och välbefinnande. På grannskapsnivå kan arkitekter och stadsplanerare inte utnyttja denna potential fullt på grund av brist på lämpliga, databaserade verktyg. Mer specifikt saknas det operativt stöd för integration av barnperspektivet i tidiga designskeden för både nya och befintliga stadsdelar. Syftet med projektet är att utveckla en digital verktygslåda som stöder designprocessen för hållbara, barnvänliga stadsdelar med hjälp av en digital tvillingplattform. Planeringsbidraget används för att sätta ihop ett tvärvetenskapligt, könsbalanserat konsortium med forskare inom arkitektur, stadsplanering och teknik samt inom miljöpsykologi och medicin. Befintliga metoder för miljö- och sociala analyser samlas, anpassas och kombineras i en användarvänlig verktygslåda som sedan integreras i en digital tvilling av staden för datautbyte och interaktion. Verktygslådan testas med skolbarn, studenter, arkitekter och stadsplanerare i två fallstudier i Göteborg. Verktygslådan stödjer arkitekter i tidiga design skeden att integrera barnens behov vid utveckling av stadsdelar. Behoven integreras och optimeras i designförslag som helhet när det gäller miljö och social hållbarhet. Att utforska designförslag i en virtuell 3D-miljö ger barn men även allmänheten möjlighet att delta i processen vilket leder till bättre planeringsresultat samt hälsosamma och barnvänliga hållbara städer.

Deltagare

Alexander Hollberg (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Ellen Dahllöf Boyd

Projektkoordinator vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Jorge Gil

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Liane Thuvander

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020-00092
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-15