Virtual Gothenburg Lab
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Syfte och mål: För att öka städers innovationsförmåga och förändringskraft skapar Virtual Gothenburg Lab en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Virtual Gothenburg Lab är kopplad till stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg och ger stöd åt Göteborgs Stads verksamhet inom stadsutveckling med syfte att förbättra förutsättningar för analys, insikt, planering, beslutsfattande, lärande, kommunikation, samskapande och delaktighet.
Förväntade effekter och resultat: Efter avslutat projekt ska Virtual Gothenburg Lab vara etablerad, testad och utvärderad, samt uppdaterad utifrån resultat och vara öppen och tillgänglig för test. Det ska finnas förslag till långsiktig förvaltning och utveckling, samt tydliggjorda förutsättningar och villkor för det. Med hjälp av Virtual Gothenburg Lab kan Virtuella Göteborg utveckla användbarheten av den digitala tvillingen gällande stadsutveckling och ge utväxling och framdrift för ett digitalt, gränsöverskridande arbetssätt.
Upplägg och genomförande: Utmaningar i pilotområderna och testarnas behov är det som formar testbädden. Infrastruktur och arbetssätt byggs upp parallellt i nära samarbete mellan de planerade aktiviteterna. Projektet kommer att arbeta med en användardriven iterativ utvecklingsprocess av testbäddens funktioner, såsom visualiseringsteknik, modeller, data och interoperabilitet med externa verktyg. Test utförs genom att utvärdera, verifiera och använda en lösning. Varje test resulterar i en fallbeskrivning som beskriver visualiseringslösningar och metoder, samt utvärdering.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Samarbetspartners

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-19