FAD- Facilitera Användarstudier på Distans
Forskningsprojekt , 2020

I produktutvecklingens tidiga faser är det av central vikt att undersöka och förstå en framtida kunders behov och krav. De flesta av de metoder man kan använda kräver att man träffar kunderna, men i tider av social isolering är detta inte möjligt. Vi vill undersöka vilka möjligheter man har om man vill genomföra avancerade användarstudier på distans. Vilka metoder fungerar att överflytta till digitala plattformar? Kan man utveckla helt nya metoder? Kan avancerade användarstudier överhuvudtaget genomföras på distans och kan det till och med finnas fördelar som man kan tillgodogöra sig även efter pandemin har klingat ut?

Deltagare

Pontus Wallgren (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Siw Eriksson

Timlärare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-10