Nattstadsplanering i Sverige Förutsättningar och åtgärdsförslag
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

Syftet med projektet har varit att undersöka hur de särskilda förutsättningar som råder när det saknas dagsljus hanteras inom fysisk planering i Sverige och att vid behov formulera förslag på åtgärder. Studien har genomförts av Clara Frænkel (arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner MSc) och Mari Tastare (planarkitekt FPR/MSA) med Monica Billger på Chalmers som handledare. Claras och Maris arbete i projektet har finansierats med privat stipendie från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik.

Deltagare

Monica Billger (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Clara Fraenkel

vid Unknown organization

Mari Tastare

vid Unknown organization

Finansiering

Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-23