Implementering av analysverktyg för källtermsstudier baserat på data från Chalmers experiment inom svåra haverier
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Projekt-id: DnrSSM2020-4831
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-16