Advanced materials for rechargeable potassium-sulfur batteries
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Aleksandar Matic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Chonnam National University

Gwangju, South Korea

Finansiering

STINT

Projekt-id: MG2019-8455
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-21