Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Ignasi Fernandez

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Carlos Gil Berrocal

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-20