Eliminate: End-of-Life li-ionbatterihantering integration och bedömning av teknik
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Syfte och mål: Målet med ELiMINATE är att utvärdera olika alternativ till hydrometallurgiska processteknologier som skiljer sig med avseende på urlakningsreagenser och det frivilliga valet att ha med ett förbehandlingssteg i kombination med de hydrometallurgiska stegen. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera en implementeringsram för att ge råd om den bästa vägen framåt för att genomföra EoL-behandlingar av litiumjonbatterier. Det förväntas att resultatet av projektet kommer att möjliggöra förbättrad hantering av EoL LIBs, vilket kommer bidra till minskad miljöpåverkan i samband med transporten och bortskaffande av EoL LIB metaller, samt möjliggör valoriseringen av LIB metaller. Upplägg och genomförande: Utvärderingen av teknikerna kommer att göras genom: 1) marknadsanalyser och affärsutveckling för att förstå lämpliga strategier för integrering av värdekedjor för olika tekniker; 2) livscykelanalyser för att jämföra miljöpåverkan från olika tekniker och för att identifiera krav för ytterligare teknisk utveckling / förbättring; och 3) materialflödesanalyser och logistikoptimeringar för att förbättra resurseffektiviteten av återvinningsindustrin för litiumjonbatterier.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-04042
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-23