Automation of Network edge Infrastructure & Applications with aRtificiAl intelligence, ANIARA
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Syfte och mål: Målsättningen med projektet, är att skapa komponenter och lösningar till fördel för högpresterande tjänster som körs vid kanten av nätverken (edge). Edge-molnet behöver artificiell intelligens som komplement till traditionella optimeringsalgoritmer samt edge-specifika plattformskomponenter för att ta till vara på fördelarna av att exekvera tjänster nära slutanvändarna. Edge-noder kommer att placeras på platser som inte är förberedda för energikraven från molninfrastruktur. Energikraven behöver därför analyseras och metoder att minimera energiåtgången utvecklas.

Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas ta fram komponenter och lösningar som kan användas av svensk och europeisk industri för att effektivisera och möjliggöra användningen av edge-moln. Resultaten kommer i form av publicerade artiklar, patent, demonstrationer, examinering av studenter, nya och förbättrade produkter och tjänster.

Upplägg och genomförande: Projektet är indelat i fem arbetspaket, med ett antal identifierade uppgifter i varje. Projektets olika delar är löst kopplade för maximal effektivitet. Resultat kommer att spridas mellan projektets delar och analys för att se samordningsvinster kommer att genomföras. När integrationsfördelar identifierats kommer detta att beskrivas och i vissa fall genomföras. En projektledningsgrupp med projektledaren, och arbetspaketsledarna träffas regelbundet och har ansvar för rapportering och spridning av resultaten.

Deltagare

Paolo Monti (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Carlos Natalino Da Silva

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Federico Tonini

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Samarbetspartners

ArctosLabs Scandinavia AB

Luleå, Sweden

Eltek Power Sweden AB

Sollentuna, Sweden

Enoc System AB

Anderstorp, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Fraunhofer Heinrich Hertz Institute

Goslar, Germany

HAL Robotics

London, United Kingdom

IconPro GmbH

Aachen, Germany

King's College London

London, United Kingdom

Konica Minolta Global R&D

London, United Kingdom

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Logical Clocks AB

Stockholm, Sweden

Opel

Rüsselsheim, Germany

Qamcom Research & Technology

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Systemair AB

Skinnskatteberg, Sweden

Technische Universität Braunschweig

Braunschweig, Germany

Univrses AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-00763
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-28