Frekvenstjänster från vindkraft i det svenska elkraftsystemet
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Svenska kraftnät

Projekt-id: 41060640
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-23