Systemoptimering och energioptimal hastighetsreglering av elektrifierade drivlinor ur ett LCA perspektiv
Forskningsprojekt, 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lucien Koopmans (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Dnr2019-027654,Pnr501191-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26